Farba emulsja JEDYNKA biała 1L 3L 5L 10L 11L

0 out of 5

82,98 
8,30 /l

  • Śnieżnobiały kolor
  • dobre krycie
  • szybkie schnięcie
  • „oddychanie powłoki”
  • łatwa aplikacja
  • odporność na tarcie na sucho
  • ekologiczna receptura
  • super wydajność: ok. 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
Wyczyść

Opis

Nowoczesna farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu. Tworzy matowe powłoki,
zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny. Unikalna ekologiczna receptura
zapewnia efekt końcowy w postaci: śnieżnobiałych wymalowań, niepękającej z
upływem czasu powłoki, która dzięki mikroporowatej strukturze zapewnia dodatkowo
„oddychanie ścian”.

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania i gruntowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Może być
stosowany na tynki, podłoża betonowe, gipsowe, płyty wiórowe, płyty
kartonowo-gipsowe (suche tynki), jak również do renowacji starych wymalowań.

APLIKACJA

1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoża nowe: powinny być suche, czyste, odtłuszczone. Świeży tynk lub beton
można malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Podłoża poddawane renowacji: należy
dokładnie oczyścić z łuszczących się powłok, kurzu, pyłu, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić,
a następnie zmyć wodą. Powłoki farb klejowych muszą być usunięte, aż do
odsłonięcia tynku. Powierzchnie skredowane należy odpylić na sucho i umyć wodą.
Ściany pomalowane uprzednio farbami emulsyjnymi należy dokładnie umyć wodą z
detergentem, a następnie zmyć czystą wodą.

2) GRUNTOWANIE/MALOWANIE

Farbę można nakładać: pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub
natryskiem hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o średnicy
0,017”-0,019′ przy kącie natrysku 40-50° i ciśnieniu 130-150 Bar.
Przed aplikacją farbę należy dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga
rozcieńczania. Do pierwszego malowania dopuszczalne jest gruntowanie farbą
rozcieńczoną wodą w ilości do 20%, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu
malowania. Gruntowanie podłoży
sypkich i niespójnych należy wykonać przy użyciu preparatu do gruntowania i
wzmacniania podłoża. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-
lub 3-krotne malowanie. Farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się
nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Prace malarskie prowadzić w
temperaturze od +5°C do +25°C. Uwaga! Należy pamiętać, że powierzchnia
pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne
oddziaływania w
porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu
usunięcia możliwie największej ilości produktu. Rozcieńczalnik/mycie narzędzi:
Woda.

KOLOR Biały.
STOPIEŃ POŁYSKU: Mat.
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA: Do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od
chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie
stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze
oraz rękawice ochronne.
Pomieszczenia po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym
czasie nadają się one do użytkowania. Przed umyciem narzędzia należy dobrze
wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Puste opakowania
jak i opakowania zawierające
pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju
odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można
uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania.
Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT), 1,2- benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i
masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT
(3:1)). Może powodować reakcję alergiczną skóry. Uwaga. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą
ilością wody z mydłem.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i
transportować w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do
+25°C.

Informacje dodatkowe

WagaBrak danych
Pojemność

, , , , ,

Specyfikacja techniczna
Pojemność10L, 11L, 15L, 1L, 3L, 5L