Farba emulsyjna biała Jedynka Śnieżnobiała 11l

0 out of 5

70,97 
6,45 /l

Pojemność: 11L

Pojemność
Dostępność: Brak w magazynie SKU: 110371 Kategoria:

Opis

Nowoczesna farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu. Tworzy matowe powłoki, zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny. Unikalna ekologiczna receptura zapewnia efekt końcowy w postaci: śnieżnobiałych wymalowań, niepękającej z upływem czasu powłoki, która dzięki mikroporowatej strukturze zapewnia dodatkowo „oddychanie ścian”.

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania i gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Może być stosowany na tynki, podłoża betonowe, gipsowe, płyty wiórowe, płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki), jak również do renowacji starych wymalowań.

APLIKACJA

1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoża nowe: powinny być suche, czyste, odtłuszczone. Świeży tynk lub beton można malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Podłoża poddawane renowacji: należy dokładnie oczyścić z łuszczących się powłok, kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Powłoki farb klejowych muszą być usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Powierzchnie skredowane należy odpylić na sucho i umyć wodą. Ściany pomalowane uprzednio farbami emulsyjnymi należy dokładnie umyć wodą z detergentem, a następnie zmyć czystą wodą.

2) GRUNTOWANIE/MALOWANIE

Farbę można nakładać: pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub natryskiem hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o średnicy 0,017”-0,019′ przy kącie natrysku 40-50° i ciśnieniu 130-150 Bar.
Przed aplikacją farbę należy dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania. Do pierwszego malowania dopuszczalne jest gruntowanie farbą rozcieńczoną wodą w ilości do 20%, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu malowania. Gruntowanie podłoży
sypkich i niespójnych należy wykonać przy użyciu preparatu do gruntowania i wzmacniania podłoża. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2- lub 3-krotne malowanie. Farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Uwaga! Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w
porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Rozcieńczalnik/mycie narzędzi: Woda.

KOLOR Biały.
STOPIEŃ POŁYSKU: Mat.
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA: Do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne.
Pomieszczenia po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające
pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT), 1,2- benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT
(3:1)). Może powodować reakcję alergiczną skóry. Uwaga. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Informacje dodatkowe

Waga12 kg
Pojemność

Specyfikacja techniczna
Weight12kg
Pojemność11L

Klienci, którzy oglądali ten produkt, kupili