Trops S.A.

SAM 55 PODKŁ.PODŁ. 25kg ATLAS

48,99

AtLAS SAM 55 (1-10 mm) szybkowiążąca, samopoziomująca masa szpachlowa

 • anhydrytowo-gipsowy
 • duża wytrzymałość na ściskanie ≥ 30 N/mm2
 • odporny na obciążenia skupione
 • praktycznie bezskurczowy – bez dylatacji do 50 m2
 • obiektowy – dobry rozpływ i szybkie wiązanie

Brak w magazynie

Producent:ATLAS

Przeznaczenie

 • Wyrównuje podłoża w zakresie 1-10 mm – zarówno gdy podłoże posiada
  jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z
  niewielkim spadkiem.
 • Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi
  konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
 • Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych –
  w przypadku, gdy nierówności jastrychu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej
  okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału.
 • Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie
  wysokogatunkowego anhydrytu może być użyty jedynie wewnątrz budynku w
  suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach,
  salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.
 • Tworzy podkład pod wykładziny w pomieszczeniach narażonych na średnie
  obciążenia – w biurach, przedszkolach, szkołach.
 • Rodzaje warstw wykończeniowych – płytki, wykładziny PVC, dywanowe,
  panele.
 • Rodzaje możliwych do utworzenia układów: zespolony z podłożem – grubość
  1-10 mm – dobrej jakości beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy (z
  ogrzewaniem podłogowym lub bez).

Właściwości

 • Rozpływność– pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w
  dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i
  ściągania
  masy łatami.
 • Jest szybkowiążący – szybki przyrost wytrzymałości umożliwia ruch pieszy
  już po 6 godzinach od wykonania podkładu.
 • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30,0 N/mm2
 • Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2
 • Ograniczony skurcz – do minimum ograniczona jest możliwość powstawania
  rys skurczowych podczas wysychania – umożliwia wykonywanie pól roboczych o
  powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
 • Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go
  łatwo i szybko nakładać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn
  wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na
  niebezpieczeństwo wypływania podkładu powinno mieć charakter wannowy.
  Wymagania
  dla podłoży:
  • podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
  • beton – wiek powyżej 3 miesięcy,
  • podkłady anhydrytowe – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
 • Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy zagruntować emulsją
  ATLAS
 • UNI-GRUNT lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST, wyrównać zaprawą ATLAS ZW 330.
 • Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją
  ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS (podłoża chłonne) lub masą ATLAS
  GRUNTO-PLAST (podłoża niechłonne) i pozostawić do wyschnięcia.
 • Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być
  zabezpieczone antykorozyjnie.

Dylatacje

 • Podkład oddzielić od ścian i innych elementów PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS.
 • Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich,
  których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne
  warstw
  poprzednich należy przenieść na podkład. Dylatacje skurczowe należy wykonać
  wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.

Przygotowanie masy

 • Wykonywanie maszynowe – suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie
  mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający
  osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.
 • Wykonywanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną
  ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać
  aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej
  z mieszadłem do gipsu. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu
  i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut.
 • Właściwą konsystencję
  należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe,
  niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy
  ok. 45÷50 cm.

Układanie masy

 • Masę wylewa się maszynowo – przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z
  ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. ATLAS SAM 55 może być
  również wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola
  technologiczne o wielkości 10÷15 m².
 • Przed przystąpieniem do prac należy
  wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu
  wykonywania. Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych
  reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do
  ustalonych wysokości, unikając przerw.
 • Bezpośrednio po wylaniu każdego pola
  należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z
  długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym
  wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Te czynności ułatwiają rozpływanie i
  poziomowanie masy. Założone pole układania masy należy wypełnić, wyrównać
  i odpowietrzyć w czasie ok. 30 minut.

Pielęgnacja

 • W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać
  bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację
  i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy
  należy go usunąć mechanicznie przez szlifowanie, a następnie całą powierzchnię
  odkurzyć.
 • Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas
  wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków
  cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju
i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 2-3 dniach. Przed
rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się
zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS lub ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie

Średnio zużywa się 18 kg zaprawy na 1 m2
i na każde 10 mm grubości warstwy

Przewiń do góry