Trops S.A.

Lakier dekoracyjny 1L 3L FOX

64,97172,97

Odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny, dyspersyjny lakier. Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb, umożliwiając wykończenie matowe, satynowe lub perłowe. Znajduje zastosowanie również przy wykonywaniu przecierek – wielobarwnego ozdabiania ścian.

64,97172,97

Wybierz pojemność produktu
This option is required
1L 3L
Rodzaj
This option is required
MAT PERŁA SATYNA
Clear selection
Marka:FOX

PRZEZNACZENIE

Odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny, dyspersyjny lakier. Służy do
dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb, umożliwiając wykończenie
matowe, satynowe lub perłowe. Znajduje zastosowanie również przy wykonywaniu
przecierek – wielobarwnego ozdabiania ścian.
Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.
Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na
wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Odporny na zmywanie; wykończenie w zależności od rodzaju matowe, satynowe lub
perłowe; łatwy w aplikacji.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw
mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów,
tłuszczów, resztek farb i innych.

Przygotowanie produktu:
Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość
dokładnie wymieszać.

Barwienie:
Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w
systemie NCS.

Nakładanie:
LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nakładać przy pomocy wałka, pędzla
lub narzędzi dekoratorskich. W zależności od podłoża należy nałożyć jedną lub
dwie warstwy lakieru. Przed lakierowaniem tynków dekoracyjnych całą powierzchnię
odkurzyć miękkim pędzlem. Należy pamiętać, że LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR
należy nakładać na suche tynki dekoracyjne. Przy efektach wymagających
lakierowania wstępnego, należy LAKIER DEKORACYJNY rozcieńczyć z wodą w stosunku
1:1.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,07 – 0,1 l/m² na 1 warstwę (1 l produktu daje ok. 15 m²
dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego
przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy,
od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub
podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się
Ilość warstw: 1 – 3
Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h
Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 4 h
Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 – 10%
Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Chronić
przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić
odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W
razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub
etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. Przewozić i przechowywać
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed
przegrzaniem i przemrożeniem.

Przewiń do góry