Kit uszczelniający jednoskładnikowy Sikaflex 11fc szary 310 ml

0 out of 5

46,97 
0,16 /l

Pojemność: 300ml, Kolor/Barwa: Szary

Kolor
Pojemność
300ml
Dostępność: Brak w magazynie SKU: 053630 Kategoria:

Opis

Sikaflex 11 FC + jest elastycznym jednoskładnikowym, wiążącym pod wpływem wilgoci kitem poliuretanowym służącym do uszczelniania oraz klejenia. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie

Sikaflex 11FC + to zarówno uszczelniacz i klej, w związku z tym znajduje wiele zastosowań jak:
Wypełnienie pionowych i poziomych szczelin, izolacja akustyczna przejścia rur, uszczelnienie między przegrodami, uszczelnienie połączeń elementów metalowych i drewnianych i wiele innych
Sikaflex 11 FC + nadaje się do klejenia w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni parapetów, progów, stopni, list przyściennych, płyt ochronnych i okładzinowych, elementów prefabrykowanych i wiele innych

Sikaflex 11FC + jest: Uszczelniaczem:

 • Jednoskładnikowym, gotowym do użycia
 • Elastycznym i sprężystym
 • Utwardzającym się bez wydzielania mikropęcherzyków gazu
 • Bardzo dobrej przyczepności do większości materiałów budowlanych
 • Wysokiej odporności mechanicznej
 • Wysokiej odporności na wietrzenie i procesy starzenia
 • Konsystencji zapewniającej nie spływanie z powierzchni

Klejem:

 • Nie wymagającym wstępnego zwilżania klejem łączonych elementów
 • Pochłaniającym wibracje i uderzenia

Właściwości:

 • Bezrozpuszczalnikowy
 • Bezwonny
 • Opakowania aluminiowe nadające się do recyklingu (300 ml i 600 ml)

Kolory

Barwa Biała, cementowo-szara, czarna, beżowa, brązowa, j. brązowa, ceglasta i nowy kolor grafitowy
Opakowanie:
300 ml / 380 g kartusz
600 ml / 770 g kiełbaska

Składowanie

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia
Produkt przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +10 do +25°C
najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.
Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Dane techniczne

Baza chemiczna Wiążący pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretan.
Gęstość ~1,3 kg/dm3 (DIN 53 479-B)
Czas naskórkowania ~ 70 minut (w +23°C i 50% w.w.)
Szybkość utwardzania ~ 3,5 mm na dobę (w +23°C i 50% w.w.)

Wymiary szczeliny

Minimalna szerokość 10 mm / Maksymalna szerokość 35 mm*
* Wymiary rekomendowane, dotyczące szczelin dylatacyjnych/pracujących.
Dopuszczalne jest uszczelnianie także szczelin i pęknięć o wymiarach znacznie mniejszych.
Odporność na spływanie 0 mm, bardzo dobra (PN-EN ISO 7390)

Temperatura użytkowania -40°C ÷ +80°C
sikaflex 11fc elastyczność

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na rozciąganie ~ 1,5 N/mm2 (DIN 53 504)
Wytrzymałość na rozdzieranie ~ 8 N/mm2 (DIN 53 515)
Twardość Shore A ~ 37 po 28 dniach (w +23°C i 50% w.w.) (DIN 53 505)
Moduł sprężystości E ~ 0,6 N/mm2 po 28 dniach (w +23°C i 50% w.w.) (PN-EN ISO 8340)
Wydłużenie przy zerwaniu > 700% po 28 dniach (w +23°C i 50% w.w.) (DIN 53 504)
Powrót poodkształceniowy > 80% po 28 dniach (w +23°C i 50% w.w.) (PN-EN ISO 7389 B)

Odporność chemiczna

Odporny na wodę, wodę morską, rozcieńczone ługi, wodę wapienną, neutralne wodne dyspersje detergentów.
Nieodporny na alkohole, kwasy organiczne, stężone ługi i kwasy, węglowodory chlorowane i aromatyczne.

Szczegóły aplikacji Zużycie / Projektowanie szczeliny

Szerokość szczeliny należy dobrać w ten sposób, aby wypełnienie mogło przenieść jej ruchy. Szerokość szczeliny powinna wynosić od 10 do 35 mm. Proporcja szerokości do głębokości wypełnienia powinna wynosić około 1:0,5. Szczelinę należy starannie zwymiarować. Przy kalkulacji wymaganej szerokości szczeliny należy wziąć pod uwagę właściwości techniczne materiału wypełniającego, warunki podłoża, czynniki oddziałujące na elementy budowli ich konstrukcję i wymiary. Szczeliny <10 mm służą określeniu miejsca pęknięć i nie są traktowane jako
dylatacje pracujące. Szerokość szczeliny należy mierzyć w momencie aplikacji kitu (zalecana temperatura +10°C).

Szacunkowe zużycie:

Szerokość szczeliny 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Głębokość szczeliny 10 mm 12÷15 mm 17 mm 20 mm 25 mm

Długość wypełnienia z opakowania 600 ml
~6 m ~2,5÷3,0m ~1,8 m 1,2 m ~0,8 m
Długość wypełnienia z opakowania 300 ml
~3 m ~1,5 m ~0,9 m ~0,6 m ~0,4 m

Minimalna szerokość wypełnienia wokół okien wynosi 10 mm.
Podparcie wypełnienia: stosować materiał kompatybilny z uszczelnieniem, o zamkniętej strukturze np. Sika® Rundschnur – sznur ze spienionego polietylenu.

Klejenie

– Punktowe
1 kartusz wystarcza na 100 szt. 3 cm punktów Sikaflex-11 FC+
(średnica = 3 cm, grubość = 0,4 cm)
– Paskowe
1 kartusz wystarcza na 12 m pasek Sika flex 11 FC+ o przekroju 5 x 5 mm.
Średnio 0,2 ÷ 0,6 kg/m² zależnie od klejonych powierzchni

Jakość podłoża

Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Przygotowanie podłoża Sika-flex 11 FC + posiada generalnie wysoką przyczepność do większości czystych, nośnych podłoży. W celu uzyskania optymalnej przyczepności, szczególnie w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach (przy wysokich obciążeniach statycznych lub ekstremalnych warunków atmosferycznych) konieczne jest stosowanie środków czyszczących i gruntujących. Jeśli to konieczne należy najpierw wykonać pola próbne.
Podłoża nie porowate jak metale, powłoki proszkowe itp. muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i oczyszczone ściereczką nasączoną Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205). Po odczekaniu do odparowania rozpuszczalnika (co najmniej 15 minut) należy nanieść na podłoże za pomocą pędzla Sika Primer -3 N i ponownie odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8
godzin) Do gruntowania PCW należy użyć Sika Primer-215 odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).
Podłoża porowate jak beton, zaprawy na bazie cementu, cegły itp. należy zagruntować za pomocą pędzla Sika Primer-3 N i odczekać do odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).
Primery tylko polepszają przyczepność, nie zastępują oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża.
Materiały gruntujące zwiększają trwałość.

Warunki aplikacji

Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +40°C
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +40°C
Wilgotność podłoża Podłoże powinno być suche.
Temperatura punktu rosy
Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Instrukcja aplikacji

Sikaflex 11FC + jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, należy wcisnąć w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający (Sika Rundschnur) i jeżeli jest to konieczne zagruntować. Sikaflex 11FC + wyciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt kitu ze ściankami dylatacji. Unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Taśmę ochronną należy usunąć, kiedy kit jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić. W pełni związany materiał może być szlifowany i poddawany obróbce
mechanicznej.

Klejenie:

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża Sika flex 11 FC + nanieść w postaci ścieżek lub punktów na klejoną powierzchnię w odstępach kilkucentymetrowych. Ręką należy docisnąć klejony element do podłoża. W razie konieczności używać
taśm klejących, klinów lub stempli, aby utrzymać klejone elementy do momentu wstępnego związania kleju. Niewłaściwie umocowany element może być łatwo odklejony i przyklejony ponownie w ciągu kilku minut od naniesienia kleju.
Optymalna przyczepność jest uzyskiwana po całkowitym związaniu kleju Sikaflex 11FC +, np. po 24 ÷ 48 godzinach w +23°C dla grubości warstwy 2 ÷ 3 mm

Czyszczenie narzędzi

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika Remover-208 / Sika TopClean-T. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Uwagi do stosowania

Elastycznych uszczelniaczy nie należy pokrywać bezpośrednio powłokami.
Powłokami kompatybilnymi można pokrywać uszczelnienie na nie więcej niż 1 mm.
Przydatność powłoki do przemalowania materiału Sikaflex 11 FC + należy sprawdzić zgodnie z normą DIN 52 452-2.
W warunkach atmosferycznych możliwe jest lekkie odbarwienie zwłaszcza materiału o barwie białej (promieniowanie UV, wysokie temperatury, obciążenia chemiczne). Jednak nie wpływa to na inne parametry wytrzymałościowe materiału.
Przed zastosowaniem na kamień naturalny, należy skontaktować się z przedstawicielem Sika Poland.
Nie stosować Sikaflex 11FC + do uszczelniania elementów szklanych i basenów kąpielowych.
Nie stosować na podłoża bitumiczne, z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i inne podłoża mogące wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stosować Sikaflex 11FC + do szczelin obciążonych wodą pod ciśnieniem bądź będących w stałym kontakcie z wodą.
Świeżo naniesiony materiał ma zapach zbliżony do „Amaretto” aż do momentu pełnego utwardzenia.
Nie mieszać ani nie narażać Sikafex 11FC + na kontakt z substancjami mogącymi reagować z izocyjanianami, zwłaszcza alkoholami, które często są składnikami rozcieńczalników, rozpuszczalników, środków czyszczących i preparatów antyadhezyjnych. Taki kontakt może zaburzyć lub przerwać proces sieciowania materiału.

Uwaga

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Informacje dodatkowe

Waga 0,31 kg
Kolor

Szary

Pojemność

Specyfikacja techniczna
Weight 0.31kg
Kolor Szary
Pojemność 300ml

Klienci, którzy oglądali ten produkt, kupili