Farba emulsyjna do ścian Jedynka Perfekcyjna Biel 10l

0 out of 5

86,97 
8,70 /l

Pojemność: 10L

Pojemność
10L
Dostępność: Brak w magazynie SKU: 066103 Kategoria:

Opis

Dyspersyjna farba akrylowa w kolorze śnieżnobiałym. Tworzy matowe powłoki, zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny. Farba zapewnia efekt końcowy w postaci: nieżółknącej bieli, niepękającej powłoki, mikrowentylacji pomalowanej powierzchni (dzięki mikroporowatej strukturze).

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: ośrodkach szkolno-wychowawczych, budynkach służby zdrowia, zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym obiektach branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Farba doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe, płyty gipsowo-kartonowe (suche tynki). Może także służyć do renowacji starych wymalowań.

APLIKACJA

1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża nowe: powinny być suche, odtłuszczone i czyste. Świeży tynk lub beton można malować 3-4 tygodniach sezonowania. Podłoża poddawane renowacji: należy dokładnie oczyścić z łuszczących się powłok, kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Farby nie należy nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Ściany pomalowane uprzednio farbami emulsyjnymi należy dokładnie umyć wodą z detergentem, a następnie zmyć czystą wodą. Powłoki farb klejowych powinny być usunięte, aż do odsłonięcia tynku.

2) MALOWANIE

Można aplikować: pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub natryskiem hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o średnicy 0,017”-0,019′ przy kącie natrysku 40-50° i ciśnieniu 130-150 Bar. Przed aplikacją farbę należy dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania, przy pierwszym malowaniu dopuszczalne jest jednak gruntowanie farbą rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-3-krotne malowanie. Kolejne warstwy nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. W przypadku ścian i sufitów w kolorze białym bez widocznych plam i zabrudzeń wystarczy 1 warstwa. Nie wolno dodawać do wyrobu wapna ani kredy. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Uwaga! Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w
porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.
Rozcieńczalnik/mycie narzędzi: Woda.

KOLOR: Biały.

Produkt dopuszczony do barwienia z wykorzystaniem odpowiednich maszyn barwiących. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełniał on najwyższe standardy określone dla tej klasy produktów. Ze względu na jego specyfikę, możliwe są odchylenia w odwzorowaniu koloru i/lub różnice koloru między opakowaniami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia różnic koloru między opakowaniami, zaleca się zakup takiej ilości farby z jednej partii produkcyjnej, która pozwala na pomalowanie całej planowanej powierzchni, bez konieczności barwienia kolejnych puszek.
W przypadku braku możliwości zakupienia wystarczającej ilości farby z jednej partii produkcyjnej, przed rozpoczęciem malowania należy wymieszać ze sobą farbę z puszek pochodzących z różnych partii. Klient decydując się na barwienie tego produktu rozumie i akceptuje ryzyko możliwych odchyleń w
odwzorowaniu koloru.

STOPIEŃ POŁYSKU: Mat.

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA

Do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Wyrób zawiera
produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-
6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytku. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu
zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.
 

Informacje dodatkowe

Waga12 kg
Pojemność

Specyfikacja techniczna
Weight12kg
Pojemność10L

Klienci, którzy oglądali ten produkt, kupili