FARBA EMULSJA JEDYNKA FASADOWA 0,9L 2,7L 9L TBD

0 out of 5

31,97 190,97 
35,52 /l

  • trwałe kolory
  • odporność na warunki atmosferyczne
  • łatwe malowanie
  • efekt jednolitej powłoki, brak smug od pędzla
  • ekologiczna receptura
  • super wydajność: ok. 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
Wyczyść
SKU: 900593 Kategorie: , ,

Opis

Ekologiczna, dyspersyjna farba akrylowa do stosowania zarówno wewnątrz, jak i
na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy matowe, odporne na warunki atmosferyczne
powłoki, zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny. Wyrób charakteryzuje się
doskonałą przyczepnością do podłoża. Mikroporowata powłoka farby zapewnia
mikrowentylację pomalowanej powierzchni.

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania tynków
cementowych i cementowo-wapiennych na zewnątrz pomieszczeń oraz ścian i sufitów
w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i obiektach użyteczności publicznej
oraz do dekoracyjnego malowania powierzchni betonowych.

APLIKACJA

1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Nowe, niemalowane podłoża muszą być suche i oczyszczone z pyłu, kurzu,
tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby ograniczyć przyczepność farby.
Świeży tynk lub beton można malować po 4 tygodniach sezonowania (przy czym
zalecany przedział czasowy w przypadku nowo wzniesionych budynków, to okres po
upływie pierwszego sezonu grzewczego, umożliwiający odparowanie tzw. wilgoci
konstrukcyjnej), po uprzednim zagruntowaniu farbą JEDYNKA FASADOWA rozcieńczoną
wodą w ilości do 30%. W przypadku renowacji usunąć łuszczące się powłoki starej
farby, skredowane podłoża wypiaskować pneumatycznie, szkliste powierzchnie
należy mechanicznie zszorstkować, po czym dokładnie odpylić i zmyć powierzchnię
wodą. Powłoki farb klejowych i wapiennych usunąć aż do odsłonięcia tynku.
Ewentualne ubytki, pęknięcia i nierówności tynku należy wypełnić odpowiednią
zaprawą cementowo-wapienną, po czym zagruntować rozcieńczoną farbą.

2) MALOWANIE

Można aplikować: pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub natryskiem
hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o średnicy 0,017”-0,019′ przy
kącie natrysku 40-50° i ciśnieniu 130-150 Bar. Produkt do malowania nie wymaga
rozcieńczania. Farbę należy wymieszać. Malować 2- lub 3-krotnie. Farba schnie
około 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4
godzin. Farby nie należy mieszać z wapnem ani nakładać na powierzchnie
zagruntowane mlekiem wapiennym. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C
do +25°C.
Uwaga! W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy przygotować odpowiednią
ilość farby z jednej partii produkcyjnej.

3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu
usunięcia możliwie największej ilości produktu. Rozcieńczalnik/mycie narzędzi:
Woda.

DANE TECHNICZNE

KOLO: Biały z możliwością zabarwienia na 237 kolorów.
STOPIEŃ POŁYSKU: Mat.
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA: Do 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od
chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego
TERMIN PRZYDATNOŚCI: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym
opakowaniu.
OPAKOWANIA: Biały / baza – 0,9 l, 2,7 l i 9 l

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić
odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Pomieszczenia, po
zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do
użytku. Płynnych pozostałości nie wylewać
do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb
przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową
informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym
urzędzie gminy. Produkt zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas
przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT),
1,2-benzoizotiazol3(2H)-on (BIT) i mieszanina poreakcyjna
5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)). Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Informacje dodatkowe

WagaBrak danych
Pojemność

, ,

Specyfikacja techniczna
Pojemność0,9L, 2,7L, 9L