Farba antygrzybowa Clean Pleśń i grzyb 0,5 l Jurga

0 out of 5

30,97 

Preparat przeznaczony do usuwania zabrudzeń powstałych w miejscu wzrostu pleśni i grzybów. Produkt odpowiedni do czyszczenia silikonów, fug, tynków, ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Działa szybko i skutecznie. Posiada intensywny zapach charakterystyczny dla chloru.

Dostępność: Na stanie SKU: 178708 Kategoria:

Opis

Preparat przeznaczony jest do czyszczenia silikonów, fug, tynków, ścian wewnętrznych i zewnętrznych z zanieczyszczeń powstałych w miejscach wzrostu grzybów, takich jak pleśń. Usuwa ciemne naloty powstające w miejscach występowania strzępek grzybów, pozostające często nawet gdy grzyb został usunięty.

Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Aplikować w miejscach zabrudzonych w wyniku wzrostu grzybów, pozostawić na kilka minut, a następnie wyczyścić przy użyciu szczotki, gąbki, itp. Po umyciu powierzchnię spłukać wodą. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej. Uwaga! Stosować środki ochrony indywidualnej. Przed użyciem wykonać próbę reakcji podłoża na preparat.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w wentylowanym, suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych i pionowo stojących oznakowanych opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°C. Preparatu nie wolno przechowywać
razem ze środkami kwaśnymi.

Zalecenia bezpieczeństwa

Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa. Nie wdychać par cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P303+P361+P353 –
W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Postępować zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dodatkowe

Waga1 kg
Specyfikacja techniczna
Weight1kg

Klienci, którzy oglądali ten produkt, kupili