IMPREGNAT DO DREWNA Z WOSKIEM JEDYNKA 0,9L, 2,5L, 5L, 10L

0 out of 5

40,97 134,97 
45,52 /l

  • trwałe kolory
  • głęboka penetracja drewna
  • trwałość powłoki do 6 lat
  • odporność powłoki impregnatu na mikroorganizmy
  • zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
  • skuteczne odpychanie wilgoci
  • system 3 aktywnych żywic, zapewniających kompleksową ochronę drewna
  • super wydajność: ok. 18 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
Wyczyść
SKU: 901202 Kategorie: ,

Opis

Cienkopowłokowy impregnat dekoracyjno – ochronny z woskiem do drewna
zewnętrznego, opracowany na bazie trzech aktywnych żywic,
zapewniających kompletną ochronę drewna:
• żywica polisacharydowa – ułatwia kompatybilność impregnatu ze strukturą
chemiczną drewna,
• olej lniany – doskonale penetruje drewno i odpycha wilgoć,
• żywica alkidowa – tworzy szczelną powłokę, co gwarantuje odporność na warunki
zewnętrzne i środowiskowe.
Dodatkowo, impregnat zabezpiecza powierzchnię drewna przed szkodliwym
promieniowaniem UV, a jego powłoka jest odporna na działanie mikroorganizmów.

PRZEZNACZENIE

Impregnat przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania wszelkich
powierzchni drewnianych oraz drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń: okien,
drzwi, altan, ogrodzeń, drewnianych fasad budynków oraz innych elementów
stolarki budowlanej.

APLIKACJA

1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie należy oczyścić, osuszyć, odżywiczać, usunąć wszelkie plamy z
oleju lub wosku. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub pozostawić
(zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy
uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową
do drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia
powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów.
Dokładnie zmatowić istniejące połyskliwe powłoki i podłoża wcześniej
bejcowane, w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji impregnatu przez podłoże.
Wszystkie powierzchnie do malowania muszą być suche, a zawartość wilgoci w
drewnie nie może przekraczać 20%.

2) MALOWANIE

Produkt należy dokładnie wymieszać. Aplikować pędzlem lub tamponem
rozcierając w kierunku zgodnym z rysunkiem słojów drewna.
Zaleca się nakładanie przynajmniej dwóch warstw w odstępach minimum 6 godzin.
Uwaga! Nie stosować przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C i wilgotności
względnej powietrza powyżej 80%.

3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie
największej ilości produktu. Narzędzia czyścić ROZCIEŃCZALNIKIEM
NISKOAROMATYCZNYM DO WYROBÓW FTALOWYCH I ALKIDOWYCH marki JEDYNKA® lub benzyną
lakierniczą.

KOLORYSTYKA

Bezbarwny + 10 gotowych kolorów. Malowanie powierzchni produktem bezbarwnym
może wymagać częstszej konserwacji w porównaniu do produktów zabarwionych, które
zwiększają trwałość wymalowania.
Naklejka prezentująca kolor impregnatu na opakowaniu ma charakter poglądowy.
Zalecamy sprawdzenie wymalowań dostępnych w punktach sprzedaży, w których to
również dostępne są testery kolorystyczne o poj. 50ml z oryginalnym produktem.
Ze względu na rodzaj
materiału jakim jest drewno, ostateczny kolor oraz stopień połysku będzie
uzależniony od gatunku drewna, ilości nałożonego produktu, sposobu aplikacji,
stopnia przygotowania oraz pierwotnego koloru podłoża. W związku z tym zalecamy
wykonanie wymalowania próbnego,
które będzie odzwierciedleniem ostatecznego efektu na danym drewnie.

STOPIEŃ POŁYSKU: Mat.

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA

Do 18 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od wielu
czynników, takich jak: rodzaj drewna, jego faktura, porowatość, twardość,
zawartość wilgoci oraz zastosowana technologia aplikacji.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 %
węglowodorów aromatycznych, terpentyna, oksym ketonu etylowometylowego,
bis(2-etyloheksanian) kobaltu, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on,
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Uwaga. Łatwopalna ciecz i
pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności
lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza
należy pokazać pojemnik
lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne. Stosować
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z
dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do
środowiska. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Ten środek do aplikacji
powierzchniowej zawiera produkt biobójczy do ochrony powłoki. Zawiera
4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on i 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on.
Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po
tym czasie nadają się do użytkowania. Puste opakowania jak i opakowania
zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem
tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania
odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Uwaga! Ryzyko samozapłonu
zużytych czyściw, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po
kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w
wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach
zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.
 

Informacje dodatkowe

WagaBrak danych
Pojemność

, , ,

Kolor

Bezbarwny, Biały, jedynka impregnat_bezbarwny, jedynka impregnat_dab, jedynka impregnat_heban, jedynka impregnat_mahon, jedynka impregnat_orzech, jedynka impregnat_palisander, jedynka impregnat_sosna, jedynka impregnat_teak, jedynka impregnat_zielony

Specyfikacja techniczna
KolorBezbarwny, Biały, jedynka impregnat_bezbarwny, jedynka impregnat_dab, jedynka impregnat_heban, jedynka impregnat_mahon, jedynka impregnat_orzech, jedynka impregnat_palisander, jedynka impregnat_sosna, jedynka impregnat_teak, jedynka impregnat_zielony
Pojemność0,9L, 10L, 2,5L, 5L

Klienci, którzy oglądali ten produkt, kupili