FARBA LATEKSOWA AKRYLOWA PERFEKCYJNA BIEL JEDYNKA 1L 3L 5L 10L

0 out of 5


0,00 /l

  • efekt idealnie śnieżnej bieli
  • zwiększona trwałość i lepsze krycie, dzięki technologii opartej na
    związkach tytanu
  • powłoka antyrefleksyjna – optycznie maskuje niedoskonałości podłoża
  • niweluje błędy aplikacyjne
  • szybkie schnięcie
  • malowanie bez kapania
  • wydajność ok. 10m2/l przy jednokrotnym malowaniu

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

Dyspersyjna farba akrylowa w kolorze śnieżnobiałym. Tworzy matowe powłoki,
zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny. Farba zapewnia efekt końcowy w
postaci: nieżółknącej bieli, niepękającej powłoki, mikrowentylacji pomalowanej
powierzchni (dzięki mikroporowatej strukturze).

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów
wewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: ośrodkach
szkolno-wychowawczych, budynkach służby zdrowia, zakładach usługowych i
produkcyjnych, w tym obiektach branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z
żywnością). Farba doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe,
płyty gipsowo-kartonowe (suche tynki). Może także służyć do renowacji starych
wymalowań.

APLIKACJA

1) PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża nowe: powinny być suche, odtłuszczone i czyste. Świeży tynk lub beton
można malować 3-4 tygodniach sezonowania. Podłoża poddawane renowacji: należy
dokładnie oczyścić z łuszczących się powłok, kurzu, pyłu, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń. Farby nie należy nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem
wapiennym. Ściany pomalowane uprzednio farbami emulsyjnymi należy dokładnie umyć
wodą z detergentem, a następnie zmyć czystą wodą. Powłoki farb klejowych powinny
być usunięte, aż do odsłonięcia tynku.

2) MALOWANIE

Można aplikować: pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub natryskiem
hydrodynamicznym. Natrysk hydrodynamiczny: dysza o średnicy 0,017”-0,019′ przy
kącie natrysku 40-50° i ciśnieniu 130-150 Bar. Przed aplikacją farbę należy
dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania, przy pierwszym malowaniu
dopuszczalne jest jednak gruntowanie farbą rozcieńczoną wodą w ilości do 20%.
Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-3-krotne malowanie.
Kolejne warstwy nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. W przypadku ścian i
sufitów w kolorze białym bez widocznych plam i zabrudzeń wystarczy 1 warstwa.
Nie wolno dodawać do wyrobu wapna ani kredy. Prace malarskie prowadzić w
temperaturze od +5°C do +25°C. Uwaga! Należy pamiętać, że powierzchnia
pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne
oddziaływania w
porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

3) CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć, w celu
usunięcia możliwie największej ilości produktu.
Rozcieńczalnik/mycie narzędzi: Woda.

KOLOR: Biały.

Produkt dopuszczony do barwienia z wykorzystaniem odpowiednich maszyn
barwiących. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełniał on najwyższe standardy
określone dla tej klasy produktów. Ze względu na jego specyfikę, możliwe są
odchylenia w odwzorowaniu koloru i/lub różnice koloru między opakowaniami
pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych. W celu zmniejszenia ryzyka
wystąpienia różnic koloru między opakowaniami, zaleca się zakup takiej ilości
farby z jednej partii produkcyjnej, która pozwala na pomalowanie całej
planowanej powierzchni, bez konieczności barwienia kolejnych puszek.
W przypadku braku możliwości zakupienia wystarczającej ilości farby z jednej
partii produkcyjnej, przed rozpoczęciem malowania należy wymieszać ze sobą farbę
z puszek pochodzących z różnych partii. Klient decydując się na barwienie tego
produktu rozumie i akceptuje ryzyko możliwych odchyleń w
odwzorowaniu koloru.

STOPIEŃ POŁYSKU: Mat.

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA

Do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i
użytego narzędzia malarskiego.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją nie stwarza
zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze
oraz rękawice ochronne. Wyrób zawiera
produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i
mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i
2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-
6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed
oddaniem do użytku. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości
farb przekazać do punktu
zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat
możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Karta
charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem
słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w
temperaturze od +5°C do +25°C.
 

Informacje dodatkowe

Pojemność

, , ,

Specyfikacja techniczna
Pojemność10L, 1L, 3L, 5L