KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Trops S.A. z siedzibą w Toruniu ul. M. Skłodowskiej – Curie 99.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997„o ochronie danych osobowych” oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”  w celu:

– niezbędnym do realizacji umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Tobą a TROPS S.A.

– niezbędnym do ochrony Twoich  żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,

– niezbędnym do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,

lub za Twoją zgodą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów.

W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do momentu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków pranych przewidzianych innymi przepisami prawa,  wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, bez Twojej zgody. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania , a także,  w zakresie wynikającym z przepisów, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , czyli  Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Opracowana przez Administratora szczegółowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego znajduje się w siedzibie Trops S.A. 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej Curie 99 i jest dostępna do wglądu w siedzibie TROPS S.A. na Twój wniosek.                                                                                                        

X